Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức 2017

Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức 2017

Thực hiện Quyết định số 371-QĐ/TU ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017; Quyết định số 385-QĐ/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017; Thông báo số 01-TB/HĐTT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh thông báo việc tuyển dụng viên chức 2017 của Trường như sau:

1. Số lượng: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm:

Phụ trách Công nghệ Thông tin, làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện:

– Thực hiện theo quy định tại điều 5, chương 2, Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 385-QĐ/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh;
– Tốt nghiệp đại học, hệ chính quy ở các cơ sở đào tạo công lập, thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; An ninh mạng; An toàn thông tin.

4. Hình thức tuyển dụng: 02 vòng (sơ tuyển và thi tuyển).

5. Hồ sơ:

Theo Quy định tại khoản 3, điều 6, chương 2, Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 385-QĐ/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Theo quy định tại khoản 3, mục I, Thông báo số 01-TB/HĐTT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 21/4/2017 đến ngày 20/5/2017 trong giờ hành chính;
– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh.
+ Địa chỉ:Số 14, Hoàng Xuân Hãn, Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;
+ Điện thoại:02393.886.610


Nguồn tin: truongchinhtrihatinh.gov.vn

Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments