Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tuyển viên chức 6 tháng cuối năm 2015

Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn y và một số chuyên ngành khác vào làm việc tại Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cơ cấu và vị trí việc làm nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu: Việc tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển, xét tuyển đảm bảo sự công khai, khách quan, dân chủ công bằng và đúng quy định của pháp luật.
Điều kiện: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm: Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:
– Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV).
– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định có dán ảnh 4×6), có xác nhận của Ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ  theo yêu cầu vị trí việc làm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (riêng bảng điểm học tập đối với hình thức xét tuyển: Để đảm bảo tính khách quan trong tuyển dụng, thí sinh nộp cho Hội đồng tuyển dụng sau khi thực hiện xong phần kiểm tra sát hạch về năng lực   chuyên môn nghiệp vụ, thời gian do các Hội đồng tuyển dụng quy định cụ thể).
Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được chọn 01 văn bằng đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
– Giấy khám sức khoẻ có giá trị sử dụng (theo mẫu của Bộ Y tế ban hành, loại 4 trang) do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp;
– Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên nếu có.
– 02 phong bì có dán tem trên đó và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự tuyển.
Người dự tuyển khi có kết quả trúng tuyển phải xuất trình các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bản chính để kiểm tra, đối chiếu trước khi ký hợp đồng làm việc. Những trường hợp bị phát hiện khai man hồ sơ sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng (nếu trúng tuyển) và được công khai thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển viên chức 2015, họ và tên của người dự tuyển, thống kê đầy đủ danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ và số điện thoại cần liên hệ.
Nội dung và hình thức thi: Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.
– Thi kiến thức chung:
+ Thi viết, thời gian 120 phút;
+ Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần thi:
+ Thi viết, thời gian 180 phút hoặc trắc nghiệm, thời gian 30 phút
+ Thi thực hành: Thời gian Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
– Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người, việc thi ngoại ngữ được thay thế bằng tiếng dân tộc ít người. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi tiếng dân tộc ít người.
– Thi tin học: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ, tin học.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Chi tiết xem tại đây.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments