Trung tâm tư vấn PIM tuyển dụng viên chức năm 2015


Trung tâm tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 nghiên cứu viên.
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Dự kiến xét tuyển: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 19/01/2016.
3. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/12/2015 đến ngày 07/01/2016
– Nơi nhận: Phòng Tổng hợp – Trung tâm tư vấn PIM
– Điện thoại: 043.5639745; Fax: 043.5642309.
Lưu ý: Nếu không trúng tuyển không trả lại hồ sơ
4. Yêu cầu về hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ của người dự tuyển được niêm yết công khai tại nơi nhận hồ sơ dự tuyển.
5. Mọi thông tin xin liên hệ phòng Tổng hợp – Trung tâm tư vấn PIM số 171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments