Trung tâm Tin học và Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam tuyển dụng

Trung tâm Tin học và Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam tuyển dụng

TT. Tin học và đo lường có nhu cầu tuyển dụng 06 hợp đồng lao động nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng được công việc chuyên môn.

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG:

1. Đối tượng và điều kiện:

1.1. Có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Có đơn đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh và vị trí cần tuyển.
– Độ tuổi: dưới 35 tuổi.
– Có đủ sức khỏe để thực hiện tốt công việc, không sử dụng chất gây nghiện nằm trong danh mục cấm mà pháp luật quy định.
1.2. Những người dưới đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn chung:

– Có sức khỏe tốt;
– Có kiến thức thực tế tốt, kiến thức về lĩnh vực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng;
– Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt;
– Có khả năng làm việc nhóm, làm ngoài giờ với cường độ cao, thường xuyên để giải quyết công việc được giao; chịu được áp lực công việc;
– Kỹ năng giao tiếp tốt;
Ghi chú: Các đối tượng đăng ký dự tuyển phải đảm bảo là đối tượng bao gồm đủ và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung đặt ra.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CHO CHỨC DANH TUYỂN DỤNG:

1. Vị trí: Kỹ sư an toàn thông tin

1.1. Số lượng tuyển dụng: 03
1.2. Chức danh: Kỹ sư
1.3. Tiêu chuẩn cụ thể:
– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành máy tính và công nghệ thông tin hoặc an toàn thông tin (tốt nghiệp từ loại khá, giỏi trở lên);
– Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên.
– Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt.
– Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, lỗ hổng an toàn thông tin (ATTT) trên các nền tảng sau: web, ứng dụng desktop, mã độc, mật mã, hệ điều hành (Windows/Linux).
– Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực ATTT và an ninh mạng (nắm được các khái niệm, cơ chế và có thể triển khai, vận hành theo bài toán thực tế).
– Hiểu biết về audit và khắc phục các lỗ hổng ATTT trong lớp: vật lý, mạng, hệ điều hành, ứng dụng, người dùng.
– Hiểu biết các giải pháp kỹ thuật triển khai nhằm đảm bảo an toàn thông tin (Firewall, Switch, IPS, AD – File Server, Antivirus, Proxy, DLP..).
– Hiểu biết, cập nhật về lỗ hổng và các kỹ thuật tấn công, khai thác lỗ hổng ATTT lien quan tới người dùng.
– Có hiểu biết và khả năng lập trình trên một trong các ngôn ngữ sau C/C++, Java, PHP, Python, Perl, Ruby…
– Có kiến thức về reverse, khai thác lỗ hổng phần mềm/ứng dụng.
– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại một trong các lĩnh vực sau: ATTT ứng dụng web; Lập trình hệ thống; Mã độc; ATTT ứng dụng desktop/mobile; mật mã; có các chứng chỉ quốc tế như: CEH, CISSP, Security+…
1.4. Mô tả công việc:
– Thực hiện các công việc về đảm bảo ATTT trong xây dựng phần mềm, vận hành và triển khai hệ thống CNTT, ATTT người dùng, mạng CNTT, là đầu mối tiếp nhận, xử lý, đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị.
– Soạn thảo các tài liệu về ATTT, tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn người sử dụng về ATTT.
– Xử lý sự cố ATTT các hệ thống mạng, ứng dụng phần mềm, theo dõi và cập nhật bản vá lỗ hổng ATTT.
– Tham gia các công việc về đánh giá ATTT: pentesting, auditing; tham gia ứng cứu các sự cố về ATTT/ forensic: malware, DDOS, APT …
– Nghiên cứu các lỗ hổng bảo mật/ các hình thức tấn công mới, xây dựng các báo cáo ATTT về ứng dụng, mạng và hệ thống/ cơ sở dữ liệu.
– Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị trong Đài và nhóm triển khai thực hiện các biện pháp/giải pháp/hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Đài THVN.
– Thực hiện các hoạt động giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin nội bộ; an ninh, an toàn thông tin mạng CNTT của Đài THVN.
– Triển khai thực hiện các phương án phòng chống, ứng cứu sự cố về an toàn thông tin; bảo vệ an ninh, an toàn thông tin các dịch vụ, ứng dụng, hệ thống dữ liệu của Đài THVN.
– Thực hiện các công việc khác do người quản lý phân công;

2. Vị trí: Kỹ sư phát triển ứng dụng phần mềm

2.1. Số lượng tuyển dụng: 02
2.2. Chức danh: Kỹ sư
2.3. Tiêu chuẩn cụ thể:
– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin (tốt nghiệp từ loại khá, giỏi trở lên);
– Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên.
– Có tư duy hệ thống, tư duy logic, tư duy thuật toán tốt.
– Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: .NET, ASP, Python, Java, PHP, C/C++ và một trong các framework SharePoint, Lavarel, LifeRay, Scrum…
– Thành thạo phân tích hệ thống phần mềm theo các kiến trúc MVC, MVP, MVVM…
– Sử dụng thành thạo một trong các hệ CSDL: SQL, MySQL, NoSQL, Oracle…
– Thành thạo triển khai, cài đặt các hệ điều hành máy chủ Windows Server, Linux và các phiên bản webserver: IIS, Apache…
– Có khả năng phân tích nhu cầu người dùng, tư vấn xây dựng giải pháp phần mềm đáp ứng nhu cầu.
– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống phần mềm quy mô lớn, có các chứng chỉ quốc tế: MCSD, MCAD, OCJP, ODBA…
2.4. Mô tả công việc:
– Khảo sát yêu cầu người dùng, phân tích nghiệp vụ và ứng dụng các giải pháp công nghệ để thiết kế các hệ thống quản lý, điều hành, tác nghiệp, sản xuất tại Đài THVN.
– Lập và đề xuất cấp quản lý phê duyệt các Báo cáo khảo sát, Báo cáo phân tích yêu cầu về chức năng nghiệp vụ, yêu cầu về kiến trúc phần mềm, kiến trúc cài đặt (Caching, Performance, Security…) để đảm bảo các công đoạn lập trình, kiểm thử, bàn giao được hiệu quả, giải quyết các bài toán nghiệp vụ tại Đài THVN.
– Ứng dụng các framework, các ngôn ngữ lập trình để giải quyết các mô hình thiết kế đã được đề xuất, xây dựng các tài liệu mô tả chức năng hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng…
– Ứng dụng các ngôn ngữ lập trình cho các ứng dụng web-based, winform, native app … trên các nền tảng, hệ điều hành, thiết bị khác nhau để xây dựng các hệ thống quản lý, điều hành, sản xuất của Đài THVN.
– Thiết kế, quản trị việc vận hành các hệ thống Cơ sở dữ liệu của các ứng dụng triển khai tại Đài THVN.
– Lập và đề xuất cấp quản lý phê duyệt các thiết kế CSDL đảm bảo hiệu năng của hệ thống đáp ứng các nhu cầu khai thác, sử dụng của các đơn vị thuộc Đài THVN.
– Kiểm thử các hệ thống ứng dụng phần mềm trước khi triển khai thực tế tại các đơn vị thuộc Đài THVN, tham gia đào tạo, hướng dẫn, tư vấn cho các đơn vị sử dụng các hệ thống ứng dụng phần mềm.
– Thực hiện các công việc khác do người quản lý phân công;

3. Vị trí: Kỹ sư quản trị mạng

3.1. Số lượng tuyển dụng: 01
3.2. Chức danh: Kỹ sư
3.3. Tiêu chuẩn cụ thể:
– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin (tốt nghiệp từ loại khá, giỏi trở lên) hoặc các chuyên ngành có liên quan (kỹ thuật điện tử truyền thông, điện tử tin học – yêu cầu tốt nghiệp loại giỏi);
– Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên.
– Có chứng chỉ chuyên môn CCNA hoặc tương đương, thành thạo cấu hình thiết bị mạng Cisco.
– Có hiểu biết về hệ điều hành Windows Server, Linux…
– Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực an toàn thông tin và an ninh mạng.
– Có hiểu biết về hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO-27000.
– Có kiến thức về hệ thống ảo hóa.
– Có hiểu biết và khả năng lập trình trên một trong các ngôn ngữ sau C/C++, Java, .NET, Perl, Ruby…
– Có hiểu biết về hệ thống an ninh mạng Firewall, IPS, IDS, APT, DLP…
– Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo về quản trị rủi ro, đánh giá hệ thống, mã hóa, phòng chống mã độc, phòng chống tấn công mạng; có kinh nghiệm làm về an toàn thông tin, ứng dụng web, lập trình hệ thống,… và sử dụng thành thạo một số công cụ dò quét lỗ hổng an toàn thông tin; có các chứng chỉ: CCNA security; CCNP security; MCSA; MCSE; CEH, CISSP/CISM, CCNA/CCSE;
3.4. Mô tả công việc:
– Quản trị, giám sát vận hành hệ thống mạng CNTT và hệ thống an ninh mạng;
– Quản trị, vận hành và đảm bảo an toàn an ninh mạng các hệ thống máy chủ ứng dụng, dịch vụ, các hệ thống ảo hóa.
– Quản lý cấp phát tài nguyên mạng CNTT, kiểm tra, đánh giá và xử lý lỗ hổng bảo mật hệ thống an ninh mạng.
– Thiết kế, triển khai, cấu hình hạ tầng mạng và hệ thống an ninh mạng.
– Xây dựng các giải pháp an ninh mạng, quản lý bảo mật để đảm bảo an toàn hệ thống CNTT;
– Xây dựng, triển khai, quản lý, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý an toàn thông tin.
– Cập nhật thông tin về an ninh bảo mật, xây dựng các biện pháp xử lý lỗ hổng an ninh, bảo mật và các hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin định kỳ;
– Phối hợp xử lý các sự cố về mất an toàn thông tin khi xảy ra đối với các hệ thống, dịch vụ và người dùng;
– Thực hiện các công việc khác do người quản lý phân công;

IV. QUYỀN LỢI:

– Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế, được tham gia các lớp đào tạo do Trung tâm, Đài THVN và các đơn vị liên quan tổ chức và được hỗ trợ các điều kiện để phát huy khả năng ở mức cao nhất.
– Mức lương được hưởng theo quy định chung Nhà nước và của Đài THVN.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG :

1. Đơn xin dự tuyển vào làm việc tại Đài THVN (có mẫu kèm theo).
2. Sơ yếu lý lịch tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển có dán ảnh cỡ 4×6, có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi thí sinh đang công tác
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao các văn bằng (có bản sao công chứng bảng điểm cuối khóa của trường), chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của chức danh, vị trí việc làm cần tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. 02 ảnh cỡ 4cmx6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận.
8. Giấy chứng nhận ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).
9. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25 x 32 cm, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc, địa chỉ Email.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

– Thời gian: Từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 05/12/2017 (trong giờ hành chính không kể thứ bảy, chủ nhật).
– Địa điểm: Trung tâm Tin học và Đo lường – Đài Truyền hình Việt Nam – Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm THVN – 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02438318119.
* Lưu ý:
– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình. Nếu thí sinh khai không đúng sự thật thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ.
– Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp theo đúng địa điểm và thời gian quy định. Quá thời hạn nêu trên, Trung tâm Tin học và Đo lường không nhận bất cứ hồ sơ dự tuyển nào
– Đến hết ngày 6/12/2017, nếu các ứng viên không nhận được phúc đáp của Trung tâm Tin học và Đo lường thì coi như thí sinh không qua vòng sơ tuyển hồ sơ, hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không được hoàn trả lại. Các thí sinh lưu ý kiểm tra email và điện thoại để nhận các thông báo về việc tuyển dụng từ Trung tâm Tin học và Đo lường.
– Hồ sơ xin việc cần ghi rõ vị trí ứng tuyển, điện thoại liên lạc, địa chỉ email.


Nguồn tin: vtv.vn

Trung tâm Tin học và Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam tuyển dụng
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments