Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2016


Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 06 biên chế
2. Ngành nghề cần tuyển:
– Hành chính học
– Kế toán – Kiểm toán
– Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
– Truyền thông đại chúng
– Tài chính – Ngân hàng
– Công nghệ thông tin
3. Nộp hồ sơ dự tuyển:
3.1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)
– Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường. thị trấn nơi cư trú và có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám và cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
– Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học chuyên môn, bảng điểm học tập toàn khóa, các chứng chỉ và các văn bằng khác có liên quan được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang Tiếng Việt.
– Bản sao các giấy tơ ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Bản sao hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại.
* Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong bì hồ sơ cỡ 24cm x 32cm.
* Hồ sơ không hoàn trả lại.
3.2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ lúc 7h30 ngày 04/12/2015 đến 16h30 ngày 31/12/2015.
3.3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Nam – 62 Hùng Vương, phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại 05103 814 118 hoặc 05103 814 228 (Trong khuôn viên UBND tỉnh Quảng Nam)
3.4. Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển: 260 000 đồng/hồ sơ.
4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển công khai, cạnh tranh, mở rộng.
5. Nội dung tuyển dụng:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
6. Điều kiện tham gia dự tuyển: Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có trình độ đào tạo đại học chính quy trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển dụng, có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và tin học trình độ A trở lên;
– Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt;
– Có đủ sức khỏe để đảm bảo nhận nhiệm vụ;
* Lưu ý những trường hợp sau đây không đủ điều kiện dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự , chấp hành án, Quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments