Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng 12 viên chức

Bao gồm các vị trí kế toán, kế hoạch kinh doanh, mạng truyền dẫn, tích hợp dữ liệu, vận hành Trung tâm dữ liệu, cơ – nhiệt – điện

1. Đối tượng, điều kiện
Mọi công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam và thoả mãn các điều kiện sau:
a) Điều kiện chung
– Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
– Những người sau đây không được đăng ký tham dự xét tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Phụ lục Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí xét tuyển viên chức kèm theo Kế hoạch này.
2. Hồ sơ dự tuyển
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số
14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.
3. Lệ phí dự thi: 500.000đ/thí sinh/lần thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức

4. Thời hạn nhận hồ sơ
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 15/11/2017 đến hết ngày 12/12/2017).
5. Địa điểm thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức
Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3888.414.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: www.dsp.vn

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng viên chức
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments