Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội tuyển dụng viên chức

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 6813/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội.
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại là 04 (bốn) người, trong đó:
Phòng hành chính: 01 Chuyên viên, mã ngạch 01.003; 01 Kỹ sư, mã ngạch 13.095.
Phòng nghiệp vụ: 02 Chuyên viên, mã ngạch 01.003.
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển. Nội dung xét tuyển gồm: Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành làm bài kiểm tra viết về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển tại các vị trí dự tuyển.
Thời gian xét tuyển: quý IV năm 2015.

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments