Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– 01 nhân viên lập trình C#: Phát triển, bảo trì các dự án phần mềm trên nền Desktop application với ngôn ngữ C#.
– 04 nhân viên lập trình PHP: Phát triển, bảo trì các dự án phần mềm Web application với ngôn ngữ PHP.
– 02 nhân viên lập trình Java: Phát triển, bảo trì các dự án phần mềm Web application trên nền tảng Java.

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Đến hết ngày 05/05/2017.
Nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ – trường Đại học Cần Thơ. Lầu 2 Nhà Điều hành trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Chi tiết thông báo như sau:Nguồn: aptech.cusc.vn

Trung tâm Công nghệ Phần mềm trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nhân sự
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments