Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức năm 2015

Trung tâm Công báo – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 để làm việc tại Trung tâm Công báo – Tin học như sau:
 
I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Điều kiện đăng ký và đối tượng dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển vào viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại điều 22, Luật Viên chức gồm:
a) Có một quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời dự tuyển: Tuổi của người dự tuyển đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, Quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG:
Số lượng tuyển dụng: gồm 02 viên chức làm việc tại Trung tâm Công báo – Tin học. Theo Quyết định số 501/QĐ-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Được kèm theo thông báo này).
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức (thí sinh nộp hồ sơ tại Trung tâm Công báo – Tin học). Hồ sơ gồm có:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;
b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
e) 02 (hai) ảnh cá nhân (4×6) và 02 (hai) bì thư có dán tem và ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.
IVTHỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 14 tháng 12 năm 2015 và thời gian kết thúc nhận hồ sơ ngày 18 tháng 12 năm 2015.
Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Trung tâm Công báo – Tin học số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng 5, Trụ sở UBND tỉnh, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh).
V. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:
Trên cơ sở thực tế số hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển để thu theo các mức quy đinh tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Lệ phí xét tuyển viên chức: 260.000 đồng/thí sinh (chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Lệ phí xét tuyển được nộp trong thời gian phỏng vấn).
Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Trung tâm Công báo – Tin học tại địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: (064)3 512.473/(064)3 511.498.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments