Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển viên chức

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển 13 viên chức cho các phòng, ban chức năng:

 

I. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:
1. Điều kiện chung:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh.
1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí việc làm tuyển dụng:
2.1. Vị trí chuyên viên: 06 vị trí việc làm
a) Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn:
– 01 Chuyên viên Lao động tiền lương: Cử nhân kinh tế;
– 02 Chuyên viên Quản lý, điều hành hoạt động chiếu phim: Cử nhân Báo chí, Cử nhân Kinh tế;
– 02 Chuyên viên Dịch vụ, cụ thể:
+ 01 Chuyên viên xã hội học: Cử nhân chuyên ngành Xã hội học;
+ 01 Chuyên viên tổ chức sự kiện, đối ngoại: Cử nhân Ngôn ngữ tiếng Trung.
– 01 Chuyên viên Điện ảnh: Cử nhân Lý luận phê bình Điện ảnh.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng:
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gọi tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);
– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).
2.2. Vị trí Lưu trữ viên: 01 vị trí việc làm
a) Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn: Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Văn thư, Lưu trữ.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng:
– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
2.3. Vị trí Kế toán viên: 02 vị trí việc làm
a) Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng:
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (gọi tắt là Thông tư số 09/2010/TT-BNV);
– Có chứng chỉ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BNV.
2.4. Vị trí Kỹ sư: 04 vị trí việc làm
a) Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn:
– 01 Kỹ sư điện: Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống điện;
– 03 Kỹ sư phụ trách kỹ thuật máy chiếu phim: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử; Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ điện tử số.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng:
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư (hạng III);
– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;
– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:
5.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
5.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
5.3. Bản sao giấy khai sinh;
5.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
6. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
6.1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26 tháng 11 năm 2015 đến ngày 23 tháng 12 năm 2015;
6.2 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính-Tổ chức, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 043.5147823 trong giờ hành chính;
6.3. Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội;
6.4. Lệ phí thi tuyển: Lệ phí thi tuyển được thực hiện theo nội dung Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức./.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments