Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng Trưởng phòng Tài vụ, Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng Liên đoàn

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

– Căn cứ Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

– Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ, công chức trong tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày 25/10/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

– Căn cứ Quy định tạm thời về thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-TLĐ ngày 12/7/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

II. CHỨC DANH THI TUYỂN

– Trưởng phòng Tài vụ-Văn phòng Tổng Liên đoàn;

– Phó trưởng Phòng Tổng hợp-Văn phòng Tổng Liên đoàn.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng dự thi

– Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

– Các trường hợp khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung theo Quy định tạm thời về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Quyết định số 1239/ QĐ-TLĐ ngày 12/7/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, đối với từng chức danh, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

– Chức danh Trưởng phòng Tài vụ:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo về tài chính-kế toán;

+ Có chứng chỉ kế toán trưởng;

+ Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ B tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

– Chức danh Phó trưởng Phòng Tổng hợp:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, công đoàn;

+ Có ít nhất 05 năm làm việc ở vị trí tổng hợp;

+ Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ B tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

IV- HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Hình thức thi tuyển:

– Xây dựng và bảo vệ đề án;

– Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự;

– Thi viết.

2. Nội dung thi tuyển

Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Phòng; kỹ năng trình bày, giao tiếp ứng xử, giải quyết tình huống trong công việc.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

– Đơn đăng ký dự thi có xác nhận của đơn vị;

– Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu quy định) được cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Đảng hoặc của pháp luật;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự thi đang công tác. Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự thi và gia đình.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 22/9 đến ngày 07/10/2017.

– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 4 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A, phố Yết Kiêu, quân Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.38224471.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển

– Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10/2017.

– Địa điểm: Tại Hà Nội (thông tin chi tiết sẽ thông báo sau).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức:

Tham mưu trình Thường trực Đoàn Chủ tịch thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc; Giúp Hội đồng thi tuyển suốt quá trình tổ chức thi tuyển; Giúp Tổ giúp việc tổng hợp điểm thi của các thí sinh, báo cáo Hội đồng thi tuyển; Hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình Thường trực Đoàn Chủ tịch ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển theo quy định.

2. Văn phòng:

– Tạo điều kiện để người đủ điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng và Văn phòng Tổng Liên đoàn; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển.

– Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho việc tổ chức thi tuyển.

3. Các ban, đơn vị có người dự thi:

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi chuẩn bị đề án, tham gia dự thi đầy đủ.


Nguồn tin: www.congdoan.vn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments