Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng công chức 2017

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng công chức 2017

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục  Dân số – Kế hoạch hóa gia đình như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  Cần tuyển 13 chỉ tiêu vào làm việc tại cơ quan Tổng cục, gồm:

+ Quản lý quy mô dân số: 01 chỉ tiêu.

+ Quản lý KHHGD: 01 chỉ tiêu.

+ Quản lý chất lượng dân số: 01 chỉ tiêu.

+ Quản lý cơ cấu dân số: 02 chỉ tiêu.

+ Kế hoạch tài chính: 02 chỉ tiêu.

+ Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế: 01 chỉ tiêu.

+ Quản lý nhân sự và đội ngũ CC, VC: 01 chỉ tiêu.

+ Thanh tra, kiểm tra: 01 chỉ tiêu

+ Pháp chế: 01 chỉ tiêu

+ Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu

+ Văn thư: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 06/12/2017(sáng từ 9h30 đến 10h30, chiều từ 14h30 đến 15h30 các ngày làm việc).

+ Địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Vụ Tổ chức cán bộ (tầng 6 – phòng 617),  Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình – Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

*** Các chi tiết thông báo như sau:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (tải tại đây)

***Thông báo chi tiết:Nguồn tin: cpcs.vn

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng công chức 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments