Tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015 và Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2015.

 

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 đối với 137 vị trí vào làm việc tại 27 cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
 
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments