UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển 01 Công chức Chỉ...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Vị trí việc...
read more
Trường trung cấp nghề khu vực Gò Công tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018

Trường trung cấp nghề khu vực Gò Công tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018

Trường trung cấp nghề khu vực Gò Công tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018 Trường trung cấp nghề khu vực Gò Công tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo...
read more
UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục 

UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục 

UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 thông báo về việc xét tuyển viên chức và xét tuyển đặc cách viên chức...
read more
TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang tuyển dụng

TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang tuyển dụng

TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang tuyển dụng Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2017 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang. Năm 2017...
read more
Báo Ấp Bắc thông báo tuyển dụng phóng viên

Báo Ấp Bắc thông báo tuyển dụng phóng viên

Báo Ấp Bắc thông báo tuyển dụng phóng viên Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Báo Ấp Bắc có nhu cầu tuyển dụng 2 phóng viên. I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN Ứng viên dự tuyển cần đạt các tiêu...
read more
TT đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018

TT đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018

TT đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018 Căn cứ quyết định số 2692/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2017 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức...
read more
TT đăng kiểm xe cơ giới Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018

TT đăng kiểm xe cơ giới Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018

TT đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2018 Căn cứ quyết định số 2692/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2017 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức...
read more
Trường Trung cấp nghề Gò Công, Tiền Giang tuyển viên chức 2018

Trường Trung cấp nghề Gò Công, Tiền Giang tuyển viên chức 2018

Trường Trung cấp nghề Gò Công, Tiền Giang tuyển viên chức 2018 Trường Trung cấp nghề Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo...
read more
UBND Gò Công Đông Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2017-2018

UBND Gò Công Đông Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2017-2018

UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức 2017-2018 Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2017-2018, cụ thể.....
read more
UBND Gò Công Đông,Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã 2017

UBND Gò Công Đông,Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã 2017

UBND Gò Công Đông,Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã 2017 UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 05 công chức, bố trí tại...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2017 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn...
read more
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ năm 2017 như sau: 1....
read more
Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: I. TỔNG SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ CẦN TUYỂN DỤNG: – 378 người tuyến tỉnh, huyện và tuyến...
read more
UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017 UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017 như sau: 1. Chức danh, số lượng công chức cần tuyển: –...
read more
Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017

Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017

Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017 Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn: soytetiengiang.gov.vn Sở Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 20174 (80%)...
read more