Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 1081/SNV-CCVC ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ Đà Nẵng về việc hướng dẫn đăng ký tuyển dụng công chức năm 2018 thành phố Đà Nẵng,

Căn cứ tình hình thực tế về biên chế hành chính và số lượng hợp đồng lao động và nhu cầu vị trí việc làm, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018, cụ thể như sau:

1, Số lượng: 02 người

2. Vị trí đăng ký tuyển dụng

– Thanh tra: 01 người

– Vận hành Khung ứng dụng Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng: 01 người.

(theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND thành phố phê duyệt)

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển cạnh tranh

4. Yêu cầu điều kiện của vị trí tuyển dụng: Phụ lục kèm theo

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được biết, có ý kiến. Các ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Sở trước ngày 06/5/2018 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

 T T Tên cơ quan/phòng chuyên môn Sốlượng tuyển dụng Ngạch công chức cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển  Mô tả công việc  Yêu cầu trình độ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết của vị trí tuyển dụng
Chuyênviên Cán sự Ngạchkhác
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra Sở

  

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra

1.  Tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực: công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; Internet, trò chơi điện tử; báo chí, xuất bản.2.  Tham gia các hoạt động thanh tra kiểm tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định.

3.  Phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tổng hợp số liệu và nộp phạt vi phạm hành chính.

4.  Phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

5.  Thực hiện các báo cáo về công tác thanh kiểm tra, công tác thi hành pháp luật, phối hợp với các ban, ngành và các báo cáo định kỳ theo quy định.

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông; báo chí; ngữ văn; luật; hành chính2.  Hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; thời gian công tác 01 năm gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3.  Có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (yêu cầu đối với người dự tuyển không phải chuyên ngành CNTT)

4.  Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (hoặc tương đương) trở lên.

 T T Tên cơ quan/phòng chuyên môn Sốlượng tuyển dụng Ngạch công chức cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển  Mô tả công việc  Yêu cầu trình độ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết của vị trí tuyển dụng
Chuyênviên Cán sự Ngạchkhác
  

 

2.

  

Phòng Công nghệ thông tin

  

 

01

  

 

X

    Vận hành Khung ứng dụng chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 1. Quản lý kỹ thuật, công nghệ trong chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng trên cùng nền tảng eGovFrame, cũng như giữa các ứng dụng trên nền tảng eGovFrame với các ứng dụng bên ngoài.2. Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai vận hành các ứng dụng trên nền tảng eGovFrame tại các cơ quan, đơn vị; hỗ trợ các đơn vị trong quá trình phối hợp với nhà thầu khắc phục các sự cố kỹ thuật (nếu có) và hoàn thiện các ứng dụng.

3. Quản lý tài khoản người dùng cho tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện: tài khoản đăng nhập một lần (single sign on) cho toàn bộ các ứng dụng.

4. Quản lý, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện, phường/xã trên địa bàn thành phố để cập nhật các danh mục dùng chung được xây dựng trên nền tảng eGovFrame.

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính.2. Hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; thời gian công tác 01 năm gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (yêu cầu đối với người dự tuyển không phải chuyên ngành CNTT)

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (hoặc tương đương) trở lên.


Nguồn tin: tttt.danang.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of