Thành ủy TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức năm 2015

Thông báo kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố năm 2015:

 

 

 

 

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments