Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang thông báo tuyển 15 giáo viên mầm non

Chỉ tiêu tuyển dụng là 15 chỉ tiêu, bao gồm:

 

– Trường Mầm non Sen Hồng: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non; 01 Đại học Sư phạm Mầm non.
– Trường Mầm non Vành Khuyên: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non.
– Trường Mầm non Ánh Dương: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 02 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non.
– Trường Mầm non Tân Tiến: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non.
– Trường Mẫu giáo Hoa Sen: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non.
– Trường Mầm non Tương Lai: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non.
– Trường Mẫu giáo Hương Sen: 02 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 02 Đại học Sư phạm Mầm non.
Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, có túi đựng hồ sơ, bao gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư  số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bội Nội vụ);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có gián hình đóng dấu giáp lai.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp (điểm đề tài tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 24/11/2015 đến ngày 22/12/2015 tại Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh( số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments