UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức hành chính kiêm kế toán các trường mầm non công lập năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018 Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa thông báo nộp hồ sơ xét tuyển viên chức ngành giáo...
read more
UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Công chức Chỉ...
read more
BQL dự án đầu tư xây dựng Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển viên chức

BQL dự án đầu tư xây dựng Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển viên chức

BQL dự án đầu tư xây dựng Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu, trong đó: – Bác...
read more
Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức

Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức

Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: Nguồn tin: syt.thanhhoa.gov.vn Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức5...
read more
UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2017, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó: – Công chức Trưởng công...
read more
Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 Thực hiện Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt phương án...
read more
UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018...
read more
UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc Để chuẩn bị nhu cầu nhân lực cho năm học mới 2017 – 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa...
read more
UBND huyện Nga Sơn, Thanh hóa tuyến dụng chức danh Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn 2017

UBND huyện Nga Sơn, Thanh hóa tuyến dụng chức danh Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn 2017

UBND huyện Nga Sơn, Thanh hóa tuyến dụng chức danh Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn 2017 Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh hóa thông báo tuyến dụng chức danh...
read more
Viện Dược liệu – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Dược liệu – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Dược liệu – Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2017 Viện Dược liệu – Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: I. Số lượng tuyển dụng:...
read more
Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa tuyển dụng viên chức 2017

Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa tuyển dụng viên chức 2017

Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa tuyển dụng viên chức 2017 Căn cứ nhu cầu bổ sung lao động do giảm biên tự nhiên theo chỉ tiêu định biên được giao và theo chỉ tiêu cho các chi...
read more
Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2017

Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2017

Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2017 Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng lao động năm 2017...
read more
BV Điều dưỡng và PHCN Trung ương Thanh Hóa tuyển dụng viên chức 2017

BV Điều dưỡng và PHCN Trung ương Thanh Hóa tuyển dụng viên chức 2017

read more