UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu, trong đó: –...
read more
UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức  UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Vị trí việc làm và số lượng cần tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 143 chỉ tiêu cụ thể như...
read more
Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: STT VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỐ LƯỢNG ĐIỀU...
read more
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Trung tâm. Thông...
read more
ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức 2017

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức 2017

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt II năm 2017 Nguồn tin: tnut.edu.vn ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức 20175 (100%) 1 vote[s]
read more
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên  tuyển dụng viên chức đợt 2 2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên  tuyển dụng viên chức đợt 2 2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 2017 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: Nguồn tin: tuaf.edu.vn Trường Đạ...
read more
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm phát triển các chương trình hợp...
read more
Trường THPT Yên Ninh, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường THPT Yên Ninh, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường THPT Yên Ninh, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
read more
UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017  như sau: * Chỉ tiêu cần tuyển: – Giáo viên mầm non:...
read more
Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu. 2. Hồ sơ đăng...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó: – Giảng viên:...
read more
Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường năm 2017, cụ thể như sau: I/...
read more
UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2017

UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2017

UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2017 UBND TP.Thái Nguyên tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm non: 30...
read more
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự 2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự 2017

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự 2017 Thông báo tuyển dụng 10 Kỹ sư các ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Nông lâm kết hợp, Quản lý đất đai Điều kiện, tiêu chuẩn...
read more