UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế đóng BHXH năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, trong đó: – Bậc Mầm non:...
read more
Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình

Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình

Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình như sau: 1. Đối tượng dự tuyển: – Tốt nghiệp Đại học – hệ...
read more
Sở GD&ĐT Thái Bình tuyển dụng công chức

Sở GD&ĐT Thái Bình tuyển dụng công chức

Sở GD&ĐT Thái Bình tuyển dụng công chức Sở GD&ĐT Thái Bình thông báo nhu cầu tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Sở. Cụ thể chỉ tiêu, trình độ, chuyên ngành cần tuyển như sau: Số TT Phòng...
read more
Tỉnh ủy Thái Bình thông báo tuyển chọn cán bộ

Tỉnh ủy Thái Bình thông báo tuyển chọn cán bộ

Tỉnh ủy Thái Bình thông báo tuyển chọn cán bộ Nguồn tin: thaibinh.gov.vn Tỉnh ủy Thái Bình thông báo tuyển chọn cán bộ5 (100%) 1 vote[s]
read more
Đoàn Cải lương Thái Bình tuyển dụng viên chức 2017

Đoàn Cải lương Thái Bình tuyển dụng viên chức 2017

Đoàn Cải lương Thái Bình tuyển dụng viên chức 2017 Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: 1. Số lượng và chỉ tiêu: –...
read more
Sở Y tế Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Y tế Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 viên chức, trong đó: – Bác sĩ Đa khoa:...
read more
Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình tuyển dụng viên chức

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình tuyển dụng viên chức

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình tuyển dụng viên chức Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức...
read more
Bảo tàng tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức

Bảo tàng tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức

Bảo tàng tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: 1. Số lượng chỉ tiêu: + 02 chỉ tiêu,...
read more
Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển: 1....
read more
Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng giảng viên

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng giảng viên

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức chức danh giảng viên như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, bao gồm: – Bộ...
read more
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018 Căn cứ nhu cầu giảng viên năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau:...
read more
Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng năm 2017

Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng năm 2017

Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng nhân viên năm 2017 Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng 05 hợp đồng lao động năm 2017, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Ban...
read more
Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức

Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức

Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình Sở Công Thương Thái Bình tuyển.....
read more