Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng các đơn vị trường học như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2018 UBND huyện Thuận Châu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển công chức cấp xã 2017

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển công chức cấp xã 2017

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển công chức cấp xã 2017 UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: *** Tài liệu đính kèm: Danh sách thí sinh...
read more
Huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

Huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

Huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục 2017 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu bậc mầm non,...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức ngành kiểm sát năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 công chức...
read more
UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu, trong đó: – Sự nghiệp Giáo dục...
read more
UBND TP.Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND TP.Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND TP.Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND TP.Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm non...
read more
UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó: –...
read more
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội như...
read more
UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 công chức, bao gồm: –...
read more
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức...
read more
Trường THPT Chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường THPT Chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường THPT Chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường THPT Chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: tuyển dụng thông...
read more
UBND Phù Yên- Sơn La thông báo danh mục ôn tập, thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017

UBND Phù Yên- Sơn La thông báo danh mục ôn tập, thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017

UBND Phù Yên- Sơn La thông báo danh mục ôn tập, thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 Thông Báo số 76/TB-HĐTTVC ngày 22/05/2017 về danh mục tài liệu ôn tập và thời gian,...
read more
Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 như sau: 1. Số...
read more
UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2017 Thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển...
read more