UBND huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

UBND huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

UBND huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 UBND huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 viên chức, trong đó: –...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, cụ...
read more
Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động 2017

Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động 2017

Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động 2017 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc...
read more
UBND tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 352 chỉ tiêu, trong đó: – Công chức cấp tỉnh, cấp huyện: 133...
read more
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu....
read more