Sở Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2015

Thông báo số 68/TB-SYT ngày 03/12/2015 của Sở Y tế Quảng Trị về việc tuyển dụng viên chức.
Chi tiết như sau:

 

 

 

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments