Sở tài nguyên và môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở tài nguyên và môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017

Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 20/03/2017 đến hết 17/04/2017

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:Nguồn: stnmt.laocai.gov.vn

Sở tài nguyên và môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments