Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển dụng công viên chức 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau:

  1. Số lượng tuyển dụng: 

+ Công chức: 03 người làm việc tại phòng Kế toán- tài chính, phòng khoáng sản, phòng tài nguyên nước, khí tượng, thủy văn và biến đối khí hậu.

+ Viên chức: 07 người làm việc tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký đất đai.

2. Hình thức, thời gian và địa điểm tuyển dụng

+ Hình thức: xét tuyển

+ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/03/2017 đến hết 10/04/2017

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:


so-tai-nguyen-moi-truong-tinh-dien-bien-thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc


Nguồn: Báo Điện Biên

Sở Tài nguyên Môi trường Điện Biên tuyển dụng công viên chức 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments