Sở nông nghiệp và PTNT Đồng Nai thông báo tuyển dụng

Sở nông nghiệp và PTNT Đồng Nai thông báo tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng: 01

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phòng cấp nước và môi trường

Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đế hết 15/02/2017

Thông tin chi tiết như sau: 

Nguồn: http://snv.dongnai.gov.vn/

 

Sở nông nghiệp và PTNT Đồng Nai thông báo tuyển dụng
Rate this post

Bình luận bài viết

comments