Sở nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức làm việc tại các tỉnh

Sở nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức làm việc tại các tỉnh

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu; ban hành Kế hoạch tuyển dụng đối tượng cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông báo nhu cầu tuyển dụng đối tượng cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND các huyện Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu cụ thể:

– UBND huyện Sông Mã: 05 chỉ tiêu

– UBND huyện Mộc Châu: 02 chỉ tiêu

– UBND huyện Sốp Cộp: 04 chỉ tiêu

– UBND huyện Yên Châu: 02 chỉ tiêu

Chi tiết về chỉ tiêu, trình độ, ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng, vị trí tuyển dụng theo biểu chi tiết được kèm theo Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, được đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.sonla.gov.vn; được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ, của UBND các huyện Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu năm 2017.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên ngành hoặc ngành cần tuyển;

– Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi tuyển và phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Là đối tượng cử tuyển do huyện Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu đề nghị cấp có thẩm quyền cử đi học, đã tốt nghiệp ra trường;

* Lưu ý : Đối tượng cử tuyển của huyện này không được đăng ký dự tuyển vào huyện khác.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Không được các huyện Sông Mã, Mộc Châu, Sốp Cộp, Yên Châu đề nghị cấp có thẩm quyền cử đi học theo chế độ cử tuyển;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

3.1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức, gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức (theo mẫu tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4cm x 6cm có xác nhận và đóng dấu (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác nếu là người đang làm việc hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập;

– Bản sao quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của UBND tỉnh Sơn La;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– 03 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ dự xét tuyển dụng của từng cá nhân được để trong túi đựng hồ sơ kích thước 24cm x 35cm và sắp xếp theo thứ tự từ Đơn đến Giấy chứng nhận sức khoẻ.

Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ không trả lại hồ sơ đối với trường hợp không trúng tuyển.

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 20/3/2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 25/4/2017 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật). Thí sinh đến nộp hồ sơ, mang theo Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học theo chế độ cử tuyển (bản chính để đối chiếu).

3.3. Địa điểm nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Nội vụ. Địa chỉ: Đường Khau Cả, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

4. Hình thức tuyển dụng, nội dung xét tuyển, các tính điểm

4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4.2. Nội dung xét tuyển

– Xét kết quả học tập của người dự tuyển.

– Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4.3. Cách tính điểm

– Tính điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Tính điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Hội đồng tuyển dụng thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

6. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại 022.3852.020 và 022.3851.304 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp huyện là đối tượng cử tuyển để cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu đăng ký tuyển dụng được biết./.

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:
Nguồn: sonoivu.sonla.gov.vn

Sở nội vụ tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức làm việc tại các tỉnh
3.5 (70%) 2 votes

Bình luận bài viết

comments