Sở Nội vụ tỉnh Nghê An thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015

THÔNG BÁO
  Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015

 

Sở Nội vụ – Thường trực HĐTD công chức tỉnh thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc tỉnh như sau:
I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
          Thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
II. Số lượng, vị trí việc làm và yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển:
TT
Cơ quan, đơn vị; phòng, ban chuyên môn
Kế hoạch thi tuyển 2015
Ghi chú
Số lượng
Yêu cầu trình độ, chuyên môn
A
KHỐI SỞ, NGÀNH
I
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
1
Phòng Dạy nghề
1
Đại học ngành Kỹ thuật điện hoặc cơ khí, tự động hoá
2
Thanh tra Sở
1
Đại học chuyên ngành Kinh tế và Tài chính
II
Sở Ngoại vụ
1
Phòng hợp tác Quốc tế
1
Đại học Ngoại ngữ, có khả năng biên, phiên dịch 1 trong 4 ngoại ngữ: Anh, Trung, Nhật hoặc Hàn
III
Sở Giao thông vận tải
1
Văn phòng Sở
1
Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
IV
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
1
Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
1
Cử nhân chuyên ngành Kế toán
2
Phòng Văn xã – Dân tộc
1
Cử nhân chuyên ngành Văn hóa – Xã hội
3
Phòng Kinh tế và Ngân sách
1
Cử nhân ngành Nông nghiệp
B
KHỐI HUYỆN, THÀNH, THỊ
I
UBND thị xã Thái Hoà
1
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1
Đại học ngành Công tác xã hội
2
Phòng Tài chính – Kế hoạch
1
Đại học ngành Kinh tế đầu tư hoặc Kinh tế phát triển hoặc Kinh tế xây dựng
3
Phòng Kinh tế
1
Đại học ngành Kinh tế thương mại
II
UBND huyện Hưng Nguyên
1
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1
Đại học ngành Công nghiệp phát triển nông thôn
2
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1
Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng
III
UBND huyện Tân Kỳ
1
Phòng Y tế
1
Bác sỹ đa khoa hoặc cử nhân Y tế công cộng hoặc Cử nhân điều dưỡng
2
Phòng Nội vụ
1
Đại học ngành Quản trị nhân lực
3
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1
Đại học ngành Kế toán
IV
UBND huyện Yên Thành
1
Văn phòng
1
Đại học ngành Văn thư
2
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1
Đại học ngành Quản lý đất đai
V
UBND huyện Nghĩa Đàn
1
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1
Đại học ngành Công tác xã hội
1
Đại học chuyên ngành Kế toán
2
Văn phòng HĐND – UBND
1
Đại học ngành Quản lý hành chính nhà nước hoặc Tin học
3
Thanh tra huyện
1
Đại học ngành Kế toán doanh nghiệp hoặc Tài chính ngân hàng
1
Đại học ngành Kiểm toán hoặc Quản trị kinh doanh
4
Phòng Nội vụ
1
Đại học ngành Quản trị nhân lực
5
Phòng Công Thương
1
Đại học ngành Kinh tế và Quản lý đô thị
6
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1
Đại học ngành Quản lý đất đai hoặc Khoa học môi trường
VI
UBND huyện Quỳnh Lưu
1
Văn phòng HĐND – UBND
1
Đại học ngành Văn thư lưu trữ
VII
UBND huyện Nghi Lộc
1
Phòng Văn hoá – Thông tin
1
Đại học ngành Công nghệ thông tin
2
Phòng Tài chính – Kế hoạch
1
Đại học ngành Kế toán
VIII
UBND huyện Thanh Chương
1
Phòng Công Thương
1
Đại học ngành Xây dựng cầu đường
1
Đại học ngành Công trình thủy lợi
2
Thanh tra huyện
1
Đại học ngành Kế toán
IX
UBND huyện Anh Sơn
1
Phòng Nội vụ
1
Đại học ngành Hành chính  hoặc Luật hoặc Quản trị kinh doanh hoặc Quản lý xã hội hoặc Kế toán
2
Phòng Tài chính – Kế hoạch
1
Đại học ngành Kế toán
3
Phòng Kinh tế – Hạ tầng
1
Đại học ngành Giao thông hoặc Thủy lợi hoặc Xây dựng dân dụng
4
Phòng Dân tộc
1
Đại học ngành Quản trị kinh doanh
X
UBND huyện Diễn Châu
1
Phòng Tài chính – Kế hoạch
1
Đại học ngành Kế toán
XI
UBND thị xã Hoàng Mai
1
Thanh tra thị xã
1
Đại học ngành Xây dựng đường hầm
Ghi chú:  Chỉ tiêu tuyển dụng về Sở Ngoại vụ (phòng Hợp tác Quốc tế) do Sở Ngoại vụ kiểm tra khả năng biên, phiên dịch theo yêu cầu.
III. Hồ sơ dăng ký dự tuyển công chức bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu kèm theo)
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản photocopy (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
7. Ba (03) phong bì có dán tem, ghi địa chỉ rõ ràng, đầy đủ của người nhận (để gửi thông báo dự thi, thông báo kết quả thi, thông báo trúng tuyển)
Trong đợt tuyển dụng này, Sở Nội vụ chỉ tổ chức tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển. Do đó thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định nộp hồ sơ theo thông báo này đều phải tham gia thi tuyển công chức.
– Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
          IV. Địa điểm và thời gian nộp Hồ sơ:
          – Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan đó; Nếu có gì vướng mắc thì liên hệ theo số điện thoại của Sở Nội vụ – Thường trực HĐTD công chức tỉnh để được hướng dẫn:  0383.590531.
          – Lệ phí thi tuyển: 140.000 đồng/01 hồ sơ.
          – Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/11/2015 đến hết ngày 18/12/2015.
          V. Tài liệu ôn tập:
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh sẽ thông báo tài liệu ôn tập sau khi thẩm định xong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trên Website của Sở Nội vụ.
VI. Thời gian và địa điểm thi:
– Thời gian thi dự kiến vào tháng 1 năm 2016;
– Địa điểm tổ chức thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh sẽ thông báo sau cho thí sinh trên Website của Sở Nội vụ Nghệ An.
          VII. Hình thức thi:
          1. Kiến thức chung: thi viết.
          2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết  và thi trắc nghiệm.
          3. Môn Ngoại ngữ: thi viết 01 bài thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
          4. Môn Tin học: thi trắc nghiệm./.
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 

          
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments