Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
Vị trí: Tuyên truyền viên đội Tuyên truyền lưu động.
2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.
3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 5/2017.
Chi tiết thông báo như sau:Nguồn:  cchc.baria-vungtau.gov.vn

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments