Sở Nội vụ Kiên Giang Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2015

Ngày 26/11/2015 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 955/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2015 như sau:


I. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp nhu cầu tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. Số lượng tuyển: 77 người
III. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có mẫu kèm theo);
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Hai (02) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem.
– Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được bỏ vào túi hồ sơ kích thước 250 x 340 x 5 mm.      
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí
– Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày kể từ ngày 27/11/2015 đến hết ngày 26/12/2015.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.
– Lệ phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí thi nâng ngạch công chức, viên chức. Dự kiến thu lệ phí là 200.000 đồng/thí sinh.
IV. Nội dung thi
1. Đối với công chức loại D (ngạch cán sự và tương đương)
– Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 120 phút.
– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian 30 phút.
– Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): thi trên máy vi tính, thời gian 60 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ).
– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ tin học).
2. Đối với công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương)
– Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút.
– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thời gian 45 phút.
– Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): thi trên máy vi tính, thời gian 90 phút.
– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy, thời gian 45 phút.
V. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi
– Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 01/2016, sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh.
– Địa điểm ôn thi và thi tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, số 217 Chu Văn An, Phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Ghi chú: cá nhân và tổ chức có thể tải file (mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức, sơ yếu lý lịch tự thuật, nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn) kèm theo./.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments