Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức quản trị mạng

 

 
Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng 1 công chức quản trị mạng, cụ thể như sau:

 

I. Điều kiện tuyển dụng không qua thi tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trình độ đại học trở lên.
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
Thuộc một trong hai trường hợp sau đây:
6.1. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ thông tin ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6.2. Hiện đang công tác trong ngành công nghệ thông tin; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên trong ngành công nghệ thông tin (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn). Trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí Quản trị mạng.
II. Mô tả công việc của công chức Quản trị mạng:
Tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ của cơ quan.
Quản trị Trang thông tin điện tử của cơ quan.
Quản lý, theo dõi việc vận hành các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn của cơ quan.
Quản lý, theo dõi hạ tầng trang, thiết bị phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.
Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do lãnh đạo phân công.
III. Hồ sơ dự tuyển:
Đối với trường hợp tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ thông tin ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài:
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (http://www.binhthuan.gov.vn/…/S%C6%A1+y%E1%BA%BFu+l%C3%BD+l…).
– Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí Quản trị mạng.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp của vị trí Quản trị mạng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
Đối với trường hợp làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên trong ngành công nghệ thông tin có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên:
– Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (http://www.binhthuan.gov.vn/…/S%C6%A1+y%E1%BA%BFu+l%C3%BD+l…).
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp của vị trí Quản trị mạng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Nội vụ (Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); gặp chị Bông, số điện thoại liên hệ: 062.3832949.
– Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày 29/02/2016./.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments