Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo một số nội dung liên quan đến tuyến dụng công chức năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thê như sau:

1.  Về chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng, hồ đăng ký dự tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem chi tiết tại Quyết định sổ 377/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ: Sở Ke hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày 24/02/2017 đến hết ngày 13/3/2017 (trong giờ hành chính).
-Lưu ý: Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhờ người nộp thay, nộp hộ.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 290 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:Nguồn: http://dpibinhthuan.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments