SNV Quảng Bình tiếp nhận hồ sơ người có trình độ chuyên môn cao (đợt 2) 2017

SNV Quảng Bình tiếp nhận hồ sơ người có trình độ chuyên môn cao (đợt 2) 2017

Thực hiện Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017; Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017, như sau:

1. Số lượng thu hút người có trình độ chuyên môn cao: 14 người, trong đó: Sở Công Thương (01 người); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 người); Sở Nội vụ (01 người); UBND huyện Quảng Ninh (01 người); Trường Đại học Quảng Bình (10 người).

Yêu cầu về trình độ, chuyên môn và vị trí dự kiến cần thu hút đề nghị xem tại Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017 (Đính kèm Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn thu hút người có trình độ chuyên môn cao:

Được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020.

3. Hồ sơ đăng ký thu hút người có trình độ chuyên môn cao:

Theo Hướng dẫn số 1476/HD-SNV ngày 21/11/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020.

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/10 đến hết ngày 15/11/2017; buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00 trong các ngày làm việc;

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, số 72, Đường Ngô Quyền, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (không nhận hồ sơ bằng đường bưu điện).

Mọi chi tiết xin liên hệ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: số 72, Đường Ngô Quyền, TP Đồng Hói, tỉnh Quảng Bình) hoặc qua số điện thoại: 0232.3823.788 để được hướng dẫn cụ thể.


Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn

SNV Quảng Bình tiếp nhận hồ sơ người có trình độ chuyên môn cao (đợt 2) 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments