SNV Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017

Căn cứ điểm E khoản 1 điều 24 Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 và đề nghị của Sở Tài Chính, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận thông báo: 


so-noi-vu-binh-thuan-bo-sung-chuyen-nganh-ky-thi-tuyen-cong-chuc-2017

so-noi-vu-binh-thuan-bo-sung-chuyen-nganh-ky-thi-tuyen-cong-chuc-2017


Nguồn: stc.binhthuan.gov.vn

SNV Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments