Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng 1 viên chức: * Vị trí tuyển dụng: Cán bộ Định giá đất. *...
read more
Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức xét tuyển các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y...
read more
UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường,...
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:...
read more
UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2018 UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Số lượng: 18 người. – Chức danh: Giáo...
read more
Trường Chính trị Lê Duẩn, Quảng Trị tuyển dụng

Trường Chính trị Lê Duẩn, Quảng Trị tuyển dụng

Trường Chính trị Lê Duẩn, Quảng Trị tuyển dụng Trường Chính trị Lê Duẩn thông báo tuyển dụng giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào theo quy trình xét tuyển như sau: 1. Mục đích yêu cầu – Tuyển dụng...
read more
Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng 01 viên chức biên tập viên kiêm phát thanh viên tiếng Bru – Vân Kiều như sau: – Hình...
read more
Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà tổ chức xét tuyển viên chức năm 2017 vào làm việc tại Trung tâm...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức Thực hiện Quyết định số 1682/QDD-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị n...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu như sau: 1. Số lượng: 01...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cần tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 1. Số lượng:...
read more
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình tuyển dụng viên chức Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển viên chức 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cần tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 1. Số...
read more
Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ cần tuyển dụng các chức danh sau đây vào làm việc tại Trung tâm...
read more
Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức xét tuyển các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y...
read more
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp y tế tự chủ về tài chính đợt...
read more