UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, với mục đích tuyển dụng công...
read more
UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên

UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên

UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên UBND thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận viên chức giáo viên về công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo thành...
read more
UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017 Nguồn: snv.quangngai.gov.vn UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 20175 (100%) 1 vote[s]
read more
Sở Nội vụ Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Sở Nội vụ Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Sở Nội vụ Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 (đợt 2) theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 củ...
read more
UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017 UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017(đợt 2), cụ thể như sau: Việc tuyển dụng công chức để bổ sung đội ngũ công chức cho các sở, ban,...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2017

Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2017

Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2017 Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng 5 giáo viên năm 2017 theo chính sách thu hút về giảng dạy tại trường THPT chuyên Lê Khiết như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo tuyển dụng 01 công chức theo chính sách thu hút năm 2017. Vị...
read more
Trường Đại học Phạm Văn Đồng- Quảng Ngãi tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút

Trường Đại học Phạm Văn Đồng- Quảng Ngãi tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút

Trường Đại học Phạm Văn Đồng- Quảng Ngãi tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút  Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi như sau:...
read more
UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 Ngày 09/5/2017, Sở Nội vụ tổ chức họp các sở, ban, ngành, huyện, thành phố Quảng Ngãi có chỉ tiêu đăng ký thi tuyển công chức năm 2017....
read more
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017 Thực hiện Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2...
read more
UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh năm 2017 để bổ sung đội ngũ cán bộ công chức cho các...
read more
Tuyển dụng sở lao động thương binh và xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Tuyển dụng sở lao động thương binh và xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ,DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN LAO ĐỘNG  I.  CÁC ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG TRONG TỈNH: TÊN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG & ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG (Người) LƯƠNG V...
read more
Trường Chính trị tuyển sinh hệ Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính năm 2017

Trường Chính trị tuyển sinh hệ Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính năm 2017

Trường Chính trị tuyển sinh hệ Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính năm 2017 Trường Chính trị tuyển sinh hệ Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính năm 20175 (100%) 1 vote[s]
read more