Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:...
read more
Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau:...
read more
UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng công chức

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng công chức

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 1433/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018, UBND huyện thông...
read more
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Thực hiện kế hoạch số 1970/KH-BV ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu...
read more
Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều...
read more
UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tuyển dụng viên chức các...
read more
UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp.....
read more
Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức Đài PT&TH Quảng Bình cần tuyển 03 viên chức vào 03 vị trí việc làm tại đơn vị bằng hình thức xét tuyển đặc cách không theo trình tự,...
read more
UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2018, cụ thể: – Thời gian nhận hồ sơ:...
read more
Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du...
read more
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý c...
read more
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý c...
read more
Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp

Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp

Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình Ngày 24/5/2018, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành kế hoạch số 14 -KH/TU về việc tổ chức...
read more
UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2018

read more
UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018 Ngày 15/5/2018, UBND huyện Quảng Ninh có Công văn số 131/TB-UBND thông báo nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2018 xét tuyển đặc các...
read more
UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018 Ngày 15/5/2018, UBND huyện Quảng Ninh có Công văn số 131/TB-UBND thông báo nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2018 xét tuyển đặc các...
read more
1 2 3 6