Quận Bình Tân tuyển dụng viên chức các trường công lập năm học 2016 – 2017 (đợt 3)

Quận Bình Tân tuyển dụng viên chức các trường công lập năm học 2016 – 2017 (đợt 3)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố về thực hiện quy định tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 6426/UBND-VX ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

Căn cứ Kế hoạch số 264/KH-PGDĐT-TC ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân về tuyển dụng viên chức (giáo viên) các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân năm học 2016 – 2017 (đợt 3);

Căn cứ Công văn số 572/UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân năm học 2016 – 2017 (đợt 3);

Theo nhu cầu tuyển dụng viên chức (giáo viên) của các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân, như sau:

  1. Nhu cầu tuyển dụng: 84 giáo viên

Trường Trung học cơ sở: 24 giáo viên, gồm 06 GV âm nhạc, 04 GV Mỹ thuật, 01 GV Tiếng Anh, 01 GV Ngữ văn, 01 GV Hóa học, 06 GV Sinh học, 01 GV Kỹ thuật Nông nghiệp, 01 GV Kỹ thuật Nữ công, 03 GV Tổng phụ trách đội;

Trường Tiểu học: 29 giáo viên, gồm 12 GV dạy nhiều môn, 04 GV Âm nhạc, 04 GV Mỹ thuật, 03 GV Tiếng Anh, 01 GV Tin học, 05 Tổng phụ trách đội;                                                                                                              

Trường Mầm non: 31 giáo viên        

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đợt 3)

  1. Nguyên tắc tuyển dụng:

a) Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

b) Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

c) Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

d) Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

đ) Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm, kết quả trúng tuyển được lấy theo thứ tự từ điểm cao trở xuống;

e) Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

3. Hình thức tuyển dụng:

          Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: phỏng vấn và thực hành, trừ các trường hợp được xét tuyển đặc cách quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Điều kiện dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc thuộc diện tạm trú dài hạn (KT3) tại thành phố Hồ Chí Minh;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

          – Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

         – Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b) Người dự tuyển viên chức (giáo viên) phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

Về trình độ chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập, Thông tư liên tịch số 22/2015 /TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, cụ thể như sau:

+ Giáo viên Mầm non có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên (giáo viên Mầm non từ hạng IV trở lên);

+ Giáo viên Tiểu học có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Tiểu học hoặc Trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (giáo viên Tiểu học từ hạng IV trở lên);

+ Giáo viên Trung học học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên (giáo viên Trung học cơ sở từ hạng III trở lên) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở, ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

+ Giáo viên Tổng phụ trách đội: có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng sư phạm trở lên (cấp THCS), có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên (cấp Tiểu học) hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); có chứng nhận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tổng phụ trách đội.

Lưu ý:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi trúng tuyển thực hiện theo các Thông tư liên tịch số 20/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập, Thông tư liên tịch số 22/2015 /TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, cụ thể:

– Đối với trường hợp thí sinh mới tốt nghiệp: tốt nghiệp ở trình độ đào tạo Đại học hay Cao đẳng đều phải xếp vào chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp nhất (hạng IV) tương đương trình độ Trung cấp do không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm công tác.

– Đối với trường hợp thí sinh đã có quá trình công tác: nếu không đáp ứng các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” hoặc “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên” thì tạm thời bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp ở hạng thấp nhất (hạng IV) và sẽ điều chỉnh khi có quy định khác của Trung ương.

(Thí sinh có thể xem nội dung các Thông tư liên tịch trên Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân: http://www.pgdbinhtan.hcm.edu.vn )

         – Về trình độ Ngoại ngữ: Thực hiện theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam; Căn cứ công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung xác định giá trị chứng chỉ Tiếng Anh thực hành A, B, C tương đương Khung tham chiếu Châu Âu 6 bậc:

         + Trình độ ngoại ngữ A tương đương A1 (bậc 1);

         + Trình độ ngoại ngữ B tương đương A2 (bậc 2);

         + Trình độ ngoại ngữ C tương đương B1 (bậc 3);

         * Đối với giáo viên các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS: phải có chứng chỉ Ngoại ngữ  từ trình độ A trở lên;

          * Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở: ngoài bằng cấp chuyên môn Tiếng Anh từ Cao đẳng sư phạm trở lên, cần có trình độ Ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 trở lên (theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT);

Về trình độ Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin; căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; theo đó các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

         * Đối với người dự tuyển giáo viên dạy Tiếng Anh Tiểu học: Theo Điều 1, Chương 1, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/ 2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; Công văn 1240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học và Công văn 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

– Có năng lực ngôn ngữ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam;

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh Tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định cấp ;

– Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở Tiểu học.

   Điều kiện xét tuyển đặc cách giáo viên dạy Tiếng Anh Tiểu học: Theo Điều 7, Chương 1, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/ 2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức và  những quy định sau đây:

– Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ năng lực Tiếng Anh cao hơn ít nhất một bậc so với yêu cầu do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc có chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng như TOEFL, TOFIC, IELTS, FCE. 

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

d) Đối với xét tuyển đặc cách:

– Điều kiện xét tuyển đặc cách thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể như sau : 

+ Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 29/2012/ NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

 + Tốt nghiệp đại học loại Giỏi, tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

+ Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

– Trình tự, thủ tục xét tuyển đặc cách thực hiện đúng quy định theo Điều 18, Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

– Căn cứ điều kiện xét tuyển đặc cách và công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố: không thực hiện xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động làm việc tại đơn vị hơn 01 năm.

– Để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng trong công tác tuyển dụng và tuyển chọn được những người thực sự có năng lực, chỉ áp dụng xét tuyển đặc cách đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

5. Hồ sơ dự xét tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 đính kèm Thông tư 15/2012/TT-BNV; thí sinh có thể tải mẫu trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân);

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (thí sinh có thể tải mẫu trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân);

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3;

d) Bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Tiếng Anh và kết quả học tập toàn khóa theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Đối tượng ưu tiên căn cứ theo Khoản 2, Điều 10 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP);

Thí sinh nộp đủ 01 bộ hồ sơ tại trường đăng ký xét tuyển. Tất cả các loại hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

* Đối với thí sinh là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, ngoài các loại hồ sơ trên cần nộp bổ sung thêm:

– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

– Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

– Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;

– Bản sao các giấy tờ công nhận thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có), cụ thể như: chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

6. Nội dung phỏng vấn, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

a) Nội dung phỏng vấn:

– Phỏng vấn kiến thức chung: thí sinh trả lời các câu hỏi có nội dung liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Điều lệ trường (Mầm non, Tiểu học, THCS tương ứng theo từng cấp học đăng ký dự tuyển).

– Thực hành kiến thức chuyên môn: thí sinh trình bày một vấn đề chuyên môn và thực hành theo yêu cầu của Ban kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn).

b) Cách tính điểm:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập là điểm tốt nghiệp được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

–  Điểm phỏng vấn (thực hành) được tính theo thang điểm 100, hệ số 2.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định;

 – Nếu thí sinh dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm xét tuyển được tính bằng tổng số điểm của điểm tốt nghiệp quy đổi theo thang điểm 100 (hệ số 2) và điểm phỏng vấn quy đổi theo thang điểm 100 (hệ số 2);

c) Xác định người trúng tuyển ( theo Điều 13,Nghị Định 29/2012/NĐ-CP)

 Người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  1. Quy trình, thời gian, địa điểm:

    a.Thông báo tuyển dụng:

–  Thí sinh xem thông báo tuyển dụng viên chức (giáo viên) ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, năm học 2016-2017 trên trang báo Tuổi trẻ, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (462 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.pgdbinhtan.hcm.edu.vn, và đăng trên bảng thông báo của trường.

Nộp hồ sơ, phỏng vấn sát hạch ( tại trường đăng ký xét tuyển):

– Thí sinh nộp đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức tại trường có nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển;

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày28/03/2017, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy (buổi sáng từ 07g30–11g30, buổi chiều từ 13g30–16g30);

– Thời gian niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và phát hành thông báo ngày triệu tập thí sinh: từ ngày 31/03/2017 đến ngày 12/04/2017 tại trường đăng ký xét tuyển;

– Thời gian tổ chức xét tuyển:  từ 17/04/2017 đến ngày 19/04/2017;            

– Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn): tại trường thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thông báo kết quả trúng tuyển ( tại trường đã đăng ký xét tuyển):

– Thời gian niêm yết kết quả dự kiến trúng tuyển: dự kiến từ ngày 21/04/2017 đến ngày 03/05/2017;

Thí sinh trúng tuyển nộp thêm 01 bộ hồ sơ theo quy định khi đến nhận công tác.

* Lưu ý:

–  Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành.

– Thí sinh đã trúng tuyển phải đến trình diện nhận công tác đúng thời hạn quy định; nếu không, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trên đây là Thông báo về tuyển dụng viên chức (giáo viên) của các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân năm học 2016 – 2017 (đợt 3).


Nguồn: pgdbinhtan.hcm.edu.vn

Quận Bình Tân tuyển dụng viên chức các trường công lập năm học 2016 – 2017 (đợt 3)
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments