Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu, trong đó: – Chuyên ngành Y –...
read more
Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên

Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên

Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên năm 2018 Sở GD&ĐT Phú Yên thông báo về việc tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên năm 2018. Vị trí...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tuyển dụng giáo viên năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tuyển dụng giáo viên năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tuyển dụng giáo viên năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người, trong...
read more
Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học

Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học

Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm giáo viên, nhân viên trong các trường học thuộc...
read more
UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2017, như sau: 1. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: Tuyển dụng: 163 vị...
read more
Sở Y tế Phú Yên tuyển dụng viên chức ngành y tế 2017

Sở Y tế Phú Yên tuyển dụng viên chức ngành y tế 2017

Sở Y tế Phú Yên tuyển dụng viên chức ngành y tế 2017 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng bổ sung viên chức ngành y tế năm 2017 làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ...
read more
UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2017

UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2017

UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2017 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số...
read more
UBND huyện Tuy An, Phú Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tuy An, Phú Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tuy An, Phú Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Tuy An, Phú Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người, gồm các chức danh sau:...
read more
Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tuyển dụng giảng viên năm 2017

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tuyển dụng giảng viên năm 2017

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tuyển dụng giảng viên năm 2017 Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên thông báo tuyển dụng 02 giảng viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn; 01 giảng viên ngành Kỹ thuật Điện –...
read more
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung- tỉnh Phú Yên tuyển dụng nhân sự năm 2017

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung- tỉnh Phú Yên tuyển dụng nhân sự năm 2017

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung- tỉnh Phú Yên tuyển dụng nhân sự năm 2017 Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2017, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển dụng nhân sự cụ...
read more