UBND TP.Việt Trì thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non 2017

UBND TP.Việt Trì thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non 2017

UBND TP.Việt Trì thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non 2017 Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển giáo viên mầm non năm 2017 như sau: 1. Cơ cấu và số lượng cần tuyển: Tổng...
read more
UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng năm 2017

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng năm 2017

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng năm 2017 Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Việt Trì về việc xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017. Ủy ban nhân dân...
read more
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyểndụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa với những nội dung sau: 1. Số lượng Tổng ...
read more
UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017 UBND Huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Tiểu học...
read more
UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2017 UBND thị xã Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Giáo viên THCS: 08 chỉ tiêu....
read more
UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong...
read more
UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2017

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2017

UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2017 Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2017 như sau: 1. Cơ cấu và số lượng...
read more
Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka là công ty có vốn đầu tư 100% Nhật Bản chuyên hoạt động về lĩnh vực sản xuất gia công trang phục cần tuyển CÔNG NHÂN vào các vị trí...
read more
Phú Thọ – Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên

Phú Thọ – Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên

read more