Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018

Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018

Căn cứ Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 06/09/2017 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Phú Tân năm học 2017-2018, Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) viên chức phòng GDĐT huyện Phú Tân thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức xét tuyển viên chức vị trí “Nhân viên Thư viện” đơn vị trực thuộc phòng GDĐT huyện Phú Tân năm học 2017- 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân có nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức vị trí “Nhân viên thư viện” tại đơn vị Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh Đông.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang hoặc có người thân (cha mẹ ruột, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng) có hộ khẩu tại tỉnh An Giang;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên, tính đến năm tuyển dụng;

c. Có đủ sức khỏe đảm bảo công việc hoặc nhiệm vụ đăng ký dự tuyển. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp…;

d. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập hợp pháp, đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định của vị trí cần tuyển;

đ. Có đơn đăng ký dự tuyển và có lý lịch rõ ràng.

e. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện; trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo khung năng lực 6 bậc; trình độ Tin học chứng chỉ A

* Lưu ý:  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

– Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế hành vi dân sự;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh…;

– Hiện đang là công chức, viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo;

– Người được trúng tuyển vào ngành giáo dục trước đây nhưng tự ý không nhận nhiệm sở, hoặc tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc (bỏ việc) không có lý do chính đáng trong thời gian tập sự; người không hoàn thành tập sự.

Hội đồng tuyển dụng viên chức có quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ của đối tượng nêu tại mục này.

3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Qui định chung về hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

 3.2. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu 1);

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của công an địa phương hoặc của trường đào tạo trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (mẫu 2);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo văn bằng tốt nghiệp về học vấn, chuyên môn, kèm theo bảng điểm theo qui định. Nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì phải có giấy xác nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận tạm thời do trường đào tạo cấp (kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do trường đào tạo qui định về điều kiện cấp bằng). Riêng đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì phải nộp thêm bản photo bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.

-Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng);

– Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, chúng chỉ tin học. Nếu đã có kết quả đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo qui định của đợt thi gần nhất nhưng chưa được cấp chứng nhận (chứng chỉ) chính thức thì phải nộp bảng điểm hoặc chứng nhận tạm thời;

– Bản photo hộ khẩu có tên của thí sinh hoặc hộ khẩu của người thân kèm theo giấy đăng ký kết hôn, khai sinh theo từng trường hợp.

–  Giấy chứng nhận ưu tiên thuộc diện theo qui định (nếu có);

–  Phiếu kê khai nhập dữ liệu đăng ký dự tuyển có dán ảnh (mẫu 3);

– Có 01 ảnh màu 4 x 6 (đựng trong 1 phong bì nhỏ, ghi đầy đủ chi tiết họ, tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau tấm ảnh).

– Tất cả hồ sơ trên không cần công chứng và phải được xếp theo thứ tự như trên, kẹp lại cho vào phong bì (23cm x 30cm).

– Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website của sở để làm hồ sơ dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

– Nếu thí sinh đã được trúng tuyển nhưng phát hiện có thành phần hồ sơ không hợp lệ hoặc vi phạm một trong những điểm qui định tại phần 2 (những người không được đăng ký dự tuyển) thì sẽ bị hủy kết quả.

4. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, lệ phí đăng ký:

Nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân (bộ phận tổng hợp) từ ngày 08/9/2017 đến ngày 13/9/2017. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 400.000/thí sinh

5. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển (xem qui định về nội dung xét tuyển thông qua nguyên tắc phỏng vấn, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển nêu tại của Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 07 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng viên các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân)

6. Phân cấp xét tuyển:

– Sau khi hoàn tất việc thu nhận hồ sơ, phòng GDĐT sẽ chuyển danh sách thí sinh đăng ký, hồ sơ, lệ phí về đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

– Đơn vị thành lập Hội đồng xét tuyển, ra đề, chọn giám khảo, thông báo cụ thể thời gian tổ chức phỏng vấn và các nội dung khác có liên quan cho thí sinh được biết.

– Báo cáo kết quả về Phòng GDĐT hạn chót ngày 20/9/2017.


Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn

Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018
Rate this post

Bình luận bài viết

comments