Sở Nội vụ Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức 2017

Sở Nội vụ Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức 2017

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1269/TB-SNV gửi các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 đối với đơn vị có điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, như sau:
Thực hiện Công văn số 1872/UBND-NCPC ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục nhận hồ sơ của mọi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức năm 2017 đến hết ngày 07 tháng 01 năm 2018 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình.

Sau 03 ngày khi hết hạn nhận hồ sơ, các đơn vị hoàn chỉnh danh sách thí sinh dự tuyển theo yêu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo đúng quy định. Sau đó gửi hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ đồng thời gửi danh sách qua địa chỉ email: nttbac.snv@kiengiang.gov.vn

*** Chi tiết thông báo như sau:


**Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017.


Nguồn tin: sonoivu.kiengiang.gov.vn

Sở Nội vụ Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments