Sở Nội vụ Hà Nội thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017

Sở Nội vụ Hà Nội thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017

Ngày 29/9/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2495/TB-SNV về việc tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài.

Thực hiện Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017; Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển. Sở Nội vụ Hà Nội thông báo như sau:

I. Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ là 03 chỉ tiêu (Chi cục Văn thư – Lưu trữ: 01 chỉ tiêu; Ban Thi đua – Khen thưởng: 01 chỉ tiêu; Ban Tôn giáo: 01 chỉ tiêu).

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017, Quyết định số 6403/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội trên cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http:www.sonoivu.hanoi.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc.

II. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/10/2017 đến 17 giờ ngày 11/10/2017 trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận văn thư Sở Nội vụ – số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

III. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, lệ phí đăng ký tuyển dụng

– Tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong mục B của Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017; những người có đủ điều kiện nộp đơn theo mẫu đính kèm.

– Đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND Thành phố phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham gia dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Mốc tính 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển tính đến ngày 31/10/2017.

– Mức lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng chẵn)/01thí sinh.

– Lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

IV. Công bố nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức

1. Quy trình tiếp nhận các đối tượng

a. Đối với các trường hợp lãnh đạo từ cấp Phó phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; trình UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

b. Đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng kiểm tra sát hạch trình UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ đối với các trường hợp sát hạch đủ điều kiện theo quy định; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

c.Đối với các trường hợp là viên chức có 5 năm kinh nghiệm: Kiểm tra sơ tuyển hồ sơ; Kiểm tra, sát hạch theo quy định; Hội đồng kiểm tra sát hạch trình UBND Thành phố công nhận kết quả sát hạch; Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng sau khi có Quyết định công nhận kết quả của UBND Thành phố.

2. Thời gian thực hiện

– Hội đồng Kiểm tra sát hạch của Thành phố công bố danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trước 31/10/2017.

– Hội đồng Kiểm tra sát hạch dự kiến công bố nội dung ôn tập, tổ chức ôn tập và tổ chức sát hạch theo quy định vào khoảng thời gian từ 06/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (thời gian, địa điểm tổ chức sẽ có thông báo lịch chi tiết sau).

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu đơn đăng ký


Nguồn tin: sonoivu.hanoi.gov.vn

Sở Nội vụ Hà Nội thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments