UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã

UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã

UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm...
read more
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng như sau: Nguồn tin: www.ninhthuan.gov.vn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng1 (20%...
read more
Trường THCS Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường THCS Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ninh Sơn, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Các...
read more
Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận tuyển dụng 2017 -2018

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận tuyển dụng 2017 -2018

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận tuyển dụng 2017 -2018 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận cần tuyển 03 chỉ tiêu giáo viên nghề 2017 -2018...
read more
Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019

Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019

Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Giáo viên Vật lý:...
read more
Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng

Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng

Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  – Vị trí: Nhân viên văn phòng (hỗ trợ, phục vụ) tốt nghiệp đại học kinh tế...
read more
UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lãnh đạo, quản lý

UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lãnh đạo, quản lý

UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ngày 28/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1250/KH-UBND về việc thi tuyển...
read more
UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: * Theo đó, Nhu cầu tuyển dụng là 77 chỉ tiêu, bao gồm: – 74 chỉ tiêu công...
read more
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2018 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;...
read more
TT Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận tuyển dụng viên chức

TT Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận tuyển dụng viên chức

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ninh Thuận tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: 1. Chỉ...
read more
Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức 2017-2018

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức 2017-2018

read more
Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 viên chức, trong đó: – Thủ thư Phòng Thiếu nhi: 01...
read more
Trung tâm Y tế TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017  như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: I. NHU CẦU VÀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC...
read more
Sở y tế Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở y tế Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sốt rét- Kiểm nghiệm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sốt rét- Kiểm nghiệm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức y tế năm 2017...
read more
Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự 2017

Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự 2017

Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng nhân sự 2017 Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận cần...
read more