Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng  Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 Cộng tác viên kế toán: 1. Vị trí tuyển dụng: –...
read more
No Image

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính đã giao và xét nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh...
read more
UBND huyện Yên Mô, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Yên Mô, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Yên Mô, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Yên Mô, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 giáo viên mầm non....
read more
UBND TP.Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND TP.Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND TP.Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND TP.Tam Điệp, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 giáo viên mầm non hạng IV....
read more
UBND huyện Hoa Lư, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Hoa Lư, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Hoa Lư, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Hoa Lư, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Sở Nội Vụ Ninh Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT

Sở Nội Vụ Ninh Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT

Sở Nội Vụ Ninh Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT Ngày 18/4/2017 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức...
read more