Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Bác sĩ đa...
read more
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu, trong...
read more
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu. 2......
read more
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức có trình độ chuyên môn Bác sĩ đa khoa năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Quỳ Hợp thông báo tuyển dụng viên chức các trường học thuộc huyện quản lý và các viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập...
read more
Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu. 2....
read more
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức...
read more
Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn Rate this post
read more
Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu 2....
read more
Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu,...
read more
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng bác sĩ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng bác sĩ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng bác sĩ như sau: Nguồn tin: sannhinghean.vn Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng bác sĩ5 (100%) 1 vote[s]
read more
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyển dụng viên chức

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyển dụng viên chức

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyển dụng viên chức Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức về công tác tại Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn...
read more
Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người, trong...
read more
Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 người, trong...
read more
Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức   Rate this post
read more
Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn Rate this post
read more
1 2 3 6