Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên chính Vận hành & tác nghiệp thẻ

Mô tả công việc:

 

•Thực hiện các nghiệp vụ in ấn và phát hành thẻ theo yêu cầu của các ĐVKD. Đảm bảo công tác in ấn đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo tính bảo mật trong việc in PIN mailer và chuyển thông tin thẻ đến ĐVKD.
•Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ thẻ tín dụng bao gồm sao kê dư nợ thẻ, thu nợ thẻ, kích hoạt thẻ, tăng/giảm hạn mức, hoàn hạn mức/ mức/mở khóa tính năng sử dụng thẻ, thay đổi thông tin thẻ theo yêu cầu của khách hàng.
•Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán thẻ bao gồm thanh toán cho các ĐVCNT (Merchants), thanh toán cho các thành viên tổ chức thẻ Smartlink, thanh toán cho các tổ chức thẻ quốc tế VISA/MasterCard … đảm bảo công tác thanh toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời.
•Thực hiện các nghiệp vụ tra soát và giải quyết khiếu nại cho khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế của các tổ chức thẻ, quy định hiện hành VIB. Phối hợp với Call Center trong việc tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm thẻ VIB.
•Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế và quy định hiện hành của VIB. Đảm bảo các dữ liệu phát hành và thanh toán thẻ được đối soát đầy đủ giữa hai hệ thống Corebank và hệ thống thẻ. Đảm bảo tính khớp đúng và đủ đối với các số liệu hạch toán kế toán.
•Đảm bảo việc lưu trữ phôi thẻ trắng, vật tư in thẻ/PIN an toàn, bảo mật, thực hiện kiểm kê định kỳ, đảm bảo tính khớp đúng, khớp đủ với số liệu kế toán.
•Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian cau cầu:

 

Yêu cầu:

 

•Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành  Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương.
•Ưu tiên có kinh nghiệm Ngân hàng từ 1 năm trở lên. (1-2 năm: CV khởi nghiệp; 2-3 năm: CV; 3-5 năm: CV chính; trên 5 năm: CV cao cấp).
•Trung thực, tin cậy.
•Am hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh và hỗ trợ phát triển thẻ trong ngân hàng.
•Am hiểu các nghiệp vụ thanh toán và kế toán ngân hàng.
•Có khả năng quản lý, giải quyết vấn đề, phân tích, ra quyết định tốt
•Có  khả năng triển khai và quản lý sự thay đổi .
• Sử dụng tốt tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

 

 
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments