UBND huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

UBND huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

UBND huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 UBND huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu, trong...
read more
Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng doanh nghiệp

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng doanh nghiệp

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ ph...
read more
Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2018

Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2018

Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2018 Nguồn tin: ndun.edu.vn Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển dụng viên chức năm 20185 (100%) 1 vote[s]
read more
Sở Giáo dục, Đào tạo Nam Định tuyển dụng giáo viên 2017-2018

Sở Giáo dục, Đào tạo Nam Định tuyển dụng giáo viên 2017-2018

Sở Giáo dục, Đào tạo Nam Định tuyển dụng giáo viên 2017-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các Trường THPT công lập trực thuộc Sở...
read more
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Cần tuyển 83 chỉ tiêu vào...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Trường Cao đẳng nghề số 20, Bộ Quốc Phòng- Nam Định tuyển dụng nhân sự 2017

Trường Cao đẳng nghề số 20, Bộ Quốc Phòng- Nam Định tuyển dụng nhân sự 2017

Trường Cao đẳng nghề số 20, Bộ Quốc Phòng- Nam Định tuyển dụng nhân sự 2017 Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự các ngành nghề, biên chế làm việc tại Nhà trường, cụ thể như sau:...
read more
Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2015

Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2015

    Căn cứ Luật viên chức, ngày 15/11/2010;   Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;   Căn cứ Nghị định số 108/2014/...
read more
Huyện Nam Trực thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

Huyện Nam Trực thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

Ngày 25/11/2015 UBND huyện Nam Trực đã có thông báo số 505/TB-UBND về việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2015. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 27 chỉ tiêu thuộc 11 chức danh....
read more
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức 2015

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức 2015

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức 2015   Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn Rate this post
read more