Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Bác sĩ đa...
read more
Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu, trong đó: – Chuyên ngành Y –...
read more
Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo tuyển dụng Sở Giao thông vận tải Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác Bảo vệ tại Cơ...
read more
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch số 1141/KH-SVHTT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định...
read more
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu, trong...
read more
Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch...
read more
No Image

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: camranh.khanhhoa.g...
read more
Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: tourism.danang.gov.vn Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 20185 (100%) 1 ...
read more
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:...
read more
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

read more
Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau:...
read more
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: dpi.danang.gov.vn Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵn...
read more
UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của  Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển...
read more
Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: fad.danang.gov.vn Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 20185 (100...
read more
UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu, trong đó: – Ngạch chuyên viên và...
read more
UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã

UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã

UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm...
read more
1 2 3 36