Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Nhu cầu tuyển...
read more
Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 04 công chức chuyển  ngành như sau: 1. Đối tượng, điều kiện: – Hiện là công chức có vị trí việc làm...
read more
UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Bến Lức thông...
read more
UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường,...
read more
UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức cấp xã trong 03 vị trí việc làm Vị trí...
read more
UBND tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2018 UBND tỉnh Long An tuyển dụng công chức vào công tác tại các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức chuyển  ngành 1. Đối tượng, điều kiện: – Hiện là công chức có vị trí việc làm phù hợp...
read more
Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: 1. Đối tượng, điều kiện: – Hiện là công chức có vị trí việc làm phù hợp...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tuyển dụng viên chức 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tuyển dụng viên chức 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tuyển dụng viên chức 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Giáo viên dạy trường...
read more
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: 02 vị trí Kế toán và Nghiên cứu – Tổng...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cần tuyển dụng công chức vào những vị trí công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện...
read more
Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: 1. Đối tượng, điều kiện: – Hiện là công chức có vị trí việc làm phù hợp...
read more
Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên

Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên

Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên như sau: 1. Chỉ...
read more
Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 03 công chức như sau: 1. Đối tượng, điều kiện: – Hiện là công chức có vị trí việc làm phù hợp...
read more